...
Ga naar de inhoud

Wanneer is Karate uitgevonden: Ontdek het nu | Nederland

Heeft u zich ooit afgevraagd wanneer is karate uitgevonden? Deze fascinerende vechtsport kent een rijke geschiedenis en oorsprong die teruggaat tot het oude Japanse eiland Okinawa. Deze geschiedenis laat zien hoe de oorsprong van karate is gevormd door een samenspel van culturele invloeden, tradities en sleutelfiguren die de basis hebben gelegd voor de moderne vechtkunst die we vandaag de dag kennen en beoefenen.

Belangrijkste punten

 • De oorsprong van karate ligt op het Japanse eiland Okinawa.
 • Chinese Kempo heeft een belangrijke invloed gehad op de ontwikkeling van karate.
 • Gichin Funakoshi, bekend als de vader van modern karate, heeft de verspreiding van de vechtkunst wereldwijd bevorderd.
 • Karate heeft interactie gehad met andere Japanse vechtkunsten, wat resulteerde in innovaties en evoluties.
 • Het concept ‘Kara-Te’ symboliseert de filosofie en technieken die de basis vormen van het moderne karate.

De oorsprong van karate

De oorsprong van karate voert ons terug naar het Japanse eiland Okinawa, waar de oude vechtkunst van de inwoners vermengd raakte met invloeden van buitenaf, waaronder het Chinese Kempo. Het resultaat was de geboorte van een unieke vechtkunst die vandaag de dag wereldwijd wordt beoefend en bewonderd.

De geboorte van een vechtkunst in Okinawa

Okinawa, gelegen tussen Japan en China, was ooit een onafhankelijk koninkrijk, het Ryukyu-koninkrijk. Het eiland speelde een belangrijke rol als een centrum van handel en culturele uitwisseling in de regio. In de loop van de tijd ontwikkelden de bewoners een inheemse vechtkunst, bekend als te, die beoefend werd voor zelfverdediging en als een manier om de fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. Maar de geboorte van karate, zoals we het nu kennen, zou pas plaatsvinden toen de lokale krijgskunst onder invloed kwam van buitenlandse bronnen, met name uit China.

Influence van Chinese Kempo op karate

In het bijzonder heeft de invloed van Chinese Kempo een grote impact gehad op de oorspronkelijke krijgskunst van Okinawa. Chinese handelaren, diplomaten en Kempo-meesters bezochten Okinawa in de loop der jaren, waarbij ze hun kennis deelden met de lokale bevolking, die op hun beurt de nieuw verworven inzichten integreerden in hun eigen vechtkunstpraktijken. Zo werd de Okinawa vechtkunst verrijkt met de technieken en filosofieën van de Chinese krijgskunsten

.

De vermenging van Okinawan Te en Chinese Kempo leidde tot de ontwikkeling van wat nu bekend staat als karate.

Het resultaat van deze culturele uitwisseling was een unieke synthese die de basis vormde voor het moderne karate. Na verloop van tijd, vooral na de annexatie van Okinawa door Japan in 1879, kreeg karate een meer gestandaardiseerde vorm en werd het opgenomen in het curriculum van Japanse scholen. Zo werden de karate wortels geplant en groeide de vechtkunst uiteindelijk uit tot wereldwijde populariteit.

De ontwikkeling van karate was een geleidelijk proces, waarbij lokale Okinawaanse krijgskunsten zich vermengden met Chinese invloeden. Het resultaat is een vechtkunst die de kenmerken van zijn oorsprong behoudt, terwijl het verrijkt en gevormd is door eeuwen van culturele uitwisseling en ontwikkeling.

Geschiedenis van karate: Een tijdlijn

De geschiedenis van karate is rijk en complex, en kan worden onderzocht vanuit verschillende invalshoeken. In dit gedeelte van ons artikel kijken we naar enkele belangrijke gebeurtenissen en mijlpalen die een cruciale rol hebben gespeeld in de vorming en het verloop van de karategeschiedenis in detail. We zullen een tijdlijn doorlopen die begint met de oorsprong van deze opmerkelijke vechtkunst en eindigt in het heden.

Periode Belangrijke gebeurtenis Bijzonderheden
Okinawa, 14e-16e eeuw Oorsprong van karate in Okinawa Okinawa, een eiland in Japan, wordt beschouwd als de bakermat van karate. De vechtkunst ontstond als gevolg van regionale invloeden en aanvankelijke praktijken.
17e-19e eeuw Invloed van Chinese Kempo op karate Culturele uitwisseling tussen Japan en China heeft geleid tot de integratie van Chinese Kempo-technieken in karate, wat bijdroeg aan de ontwikkeling ervan.
20e eeuw De verspreiding van karate in heel Japan en de rest van de wereld Meesters zoals Gichin Funakoshi en Kenwa Mabuni hebben bijgedragen aan de popularisering van karate in Japan, gevolgd door de verspreiding naar andere landen.
1957 De oprichting van de Japan Karate Association (JKA) De JKA werd opgericht om karate als vechtkunst verder te promoten en de ontwikkeling en groei ervan te ondersteunen.
1989 Karate wordt erkend als een officiële sport door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) De erkenning door het IOC was een belangrijke stap in de promotie van karate als een wereldwijd beoefende sport.
2020 Karate debuteert op de Olympische Spelen in Tokio Het langverwachte debuut van karate op de Olympische Spelen was een mijlpaal in de geschiedenis van de vechtkunst.

“Karate is niet alleen een vechtkunst, maar ook een manier om het lichaam en de geest te trainen en te ontwikkelen.”

De geschiedenis van karate is een voortdurend evoluerend verhaal, met nieuwe ontwikkelingen en prestaties die voortdurend worden toegevoegd aan de groeiende lijst van belangrijke gebeurtenissen. Hoewel we hebben geprobeerd een beknopt overzicht te geven van enkele van de meest opmerkelijke mijlpalen, is er nog veel meer te ontdekken en te leren over de rijke en kleurrijke geschiedenis van deze fascinerende vechtkunst.

Karate ontstaan datum: Een historisch overzicht

De exacte karate ontstaan datum is moeilijk te achterhalen, maar de vroege ontwikkeling karate in Okinawa dateert terug tot de 17e eeuw. Om een duidelijker beeld te krijgen van de verspreiding van karate van Okinawa naar andere delen van Japan en uiteindelijk de wereld, is het belangrijk om de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis te onderzoeken.

Vroege ontwikkeling en verspreiding

In de 17e en 18e eeuw begon karate zich te ontwikkelen op het eiland Okinawa als een synthese van lokale Okinawa vechtkunsten en Chinese Kempo. Dit resulteerde in een unieke stijl met invloeden van beide culturen.

Belangrijke gebeurtenissen die hebben bijgedragen aan de verspreiding van karate zijn onder andere:

 1. De oprichting van de eerste Shuri-te, Naha-te en Tomari-te scholen op Okinawa.
 2. In de 19e eeuw maakten karate-experts zoals Sokon “Bushi” Matsumura en Anko Itosu naam op Okinawa en leidden de verspreiding van de vechtkunst in hun regio.
 3. In 1901 introduceerde Anko Itosu karate in de publieke scholenystemen van Okinawa, wat de vechtkunst toegankelijker maakte voor jongere generaties en zorgde voor een toename in populariteit.
 4. De grote doorbraak kwam in 1921, toen de Japanse kroonprins Hirohito een bezoek bracht aan Okinawa en een demonstratie bijwoonde van Gichin Funakoshi, die later de “vader van het moderne karate” zou worden.

Na het bezoek van de kroonprins werd karate steeds populairder in Japan en begon het zich te verspreiden naar andere delen van de wereld.

Verspreiding van karate

De verspreiding van karate kan verder worden geanalyseerd door te kijken naar enkele sleutelfiguren en gebeurtenissen in de geschiedenis:

Jaar Gebeurtenis Betrokken personen
1922 Eerste bezoek van Gichin Funakoshi aan Tokio Gichin Funakoshi
1924 Keio Universiteit richt de eerste karateclub op Gichin Funakoshi en Hironori Otsuka
1939 Opening van de eerste Shotokan dojo Gichin Funakoshi
1948 Oprichting van de Japan Karate Association (JKA) Masatoshi Nakayama, Isao Obata en anderen

Het succes van karate hangt af van uw houding en inzet, niet van de plaats waar u traint.

Anko Itosu

Samenvattend blijft de exacte karate ontstaan datum onbekend, maar de vroege ontwikkeling van karate begon op het eiland Okinawa in de 17e eeuw. Van daaruit verspreidde het zich naar andere delen van Japan en de wereld dankzij de inspanningen van toegewijde beoefenaars en leraren zoals Gichin Funakoshi. De rijke geschiedenis en ontwikkeling van deze vechtkunst blijft een fascinerend onderwerp voor onderzoek en waardering.

De invloed van karate op de Japanse vechtkunsten

De rol van karate binnen het spectrum van Japanse vechtkunsten is aanzienlijk en heeft, door de jaren heen, een groeiende impact gehad op andere gevechtsvormen. Deze invloed heeft diverse Japanse vechtsporten verrijkt en heeft geleid tot tal van innovaties en veranderingen in stijlen, technieken en filosofieën.

“Karate maakt niet alleen het lichaam sterker, maar brengt ook de geest tot rust.” – Gichin Funakoshi

Om een beter begrip te krijgen van de invloed die karate heeft gehad op Japanse vechtkunsten, is het belangrijk om enkele belangrijke interacties tussen karate en andere vechtsporten te bespreken, evenals de resulterende innovaties die zijn ontstaan.

Samenwerking en uitwisseling tussen karate en andere vechtkunsten

Door de geschiedenis heen is er veel samenwerking en uitwisseling geweest tussen karate en andere vechtkunsten, zoals judo, kendo en aikido. Dit heeft geleid tot de integratie van verschillende technieken en stijlen, wat uiteindelijk de veelzijdigheid en rijkdom van elke vechtsport vergrootte.

 1. Judo: Jigoro Kano, de grondlegger van judo, was een groot voorstander van het bevorderen van een relatie tussen judo en karate. Dit resulteerde in de uitwisseling van technieken en principes, zoals het gebruik van heupbeweging en zwaartekracht in zowel judo als karate.
 2. Kendo: Hoewel kendo zich voornamelijk richt op het gebruik van het zwaard, hebben sommige technieken en strategieën invloed gehad op karate, zoals de nadruk op ma-ai (afstand) en het belang van timing en precisie.
 3. Aikido: Karate en aikido delen veel principes, zoals het gebruik van zachte, cirkelvormige bewegingen en het idee van “meegaan met de energie” van de tegenstander. Dit heeft geleid tot het creëren van aangepaste technieken waarin elementen van beide vechtkunsten zijn verwerkt.

Innovaties in karate als gevolg van invloed uit andere vechtkunsten

Dankzij de interactie met andere vechtkunsten zijn er in de loop der tijd verschillende innovaties en transformaties in karate ontstaan, waaronder:

 • Kata: Kata is een combinatie van offensieve en defensieve technieken die een karateka alleen uitvoert, als een soort schaduwgevecht. Door de invloed van andere vechtkunsten zijn de kata’s in de loop der jaren in aantal en diversiteit toegenomen.
 • Kumite: De oorspronkelijke vorm van karate legde een grotere nadruk op het oefenen van kata. Door interactie met andere vechtkunsten is de nadruk op sparring – kumite – in karate toegenomen. Dit heeft geleid tot nieuwe regels en technieken in het wedstrijdvechten.
 • Nieuwe stijlen: Als gevolg van de invloed van andere vechtkunsten zijn er verschillende nieuwe karatestijlen ontwikkeld, zoals Goju-Ryu, Shotokan en Wado-Ryu. Deze stijlen combineren elementen van karate met principes en technieken uit andere vechtkunsten.

De invloed van karate op de Japanse vechtkunsten heeft geleid tot wederzijdse groei, verrijking en innovatie. Deze uitwisseling van ideeën, technieken en filosofieën heeft uiteindelijk ook bijgedragen aan de wereldwijde populariteit en verspreiding van karate en andere Japanse vechtkunsten.

Oorsprong en evolutie van karate: Sleutelfiguren

De ontwikkeling en wereldwijde verspreiding van karate zijn sterk beïnvloed door enkele belangrijke personen in de geschiedenis van deze vechtkunst. In dit gedeelte worden de levens en filosofieën van deze pioniers belicht, met bijzondere aandacht voor hun bijdragen aan de evolutie van karate.

Gichin Funakoshi en andere sleutelfiguren in karate

Gichin Funakoshi – Vader van modern karate

Gichin Funakoshi, vaak beschouwd als de vader van modern karate, speelde een cruciale rol in het populariseren van deze vechtkunst in beide Japan en andere delen van de wereld. Geboren in 1868 in Okinawa, begon Funakoshi op jonge leeftijd met de training van karate en combineerde hij verschillende lokale stijlen tot een samenhangend systeem. Zijn benadering van karate, bekend als Shotokan, legde de basis voor veel moderne karatestijlen.

“Karate do is not only dojo practice but can also be the practice of daily life, since it concerns the development of character. “ – Gichin Funakoshi

Funakoshi geloofde dat karate niet alleen een vechtkunst was, maar ook een manier om het karakter en de discipline te ontwikkelen. In 1922 verhuisde hij naar Tokio en begon hij met het lesgeven van karate aan universiteitsstudenten, wat leidde tot de popularisering van de sport in heel Japan en uiteindelijk ook daarbuiten.

Andere pioniers en hun bijdragen

Naast Gichin Funakoshi waren er tal van andere sleutelfiguren in karate die hebben bijgedragen aan de evolutie en het succes van deze vechtkunst:

 • Chojun Miyagi – Oprichter van de Goju-ryu stijl, baseerde zijn stijl op het samenvoegen van harde (go) en zachte (ju) technieken met inachtneming van de ademhaling.
 • Kenwa Mabuni – Oprichter van de Shito-ryu stijl, stond bekend om zijn technisch uitgebreide en gedetailleerde onderwijssysteem waarmee hij de basis legde voor een breed scala aan technieken en kata’s.
 • Masutatsu Oyama – Oprichter van de Kyokushin karate stijl, streefde ernaar om een stijl te creëren die de effectiviteit van traditioneel karate combineerde met de realiteit van de moderne wereld.

Deze en vele andere karate pioniers hebben elk hun eigen unieke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling en evolutie van karate als een wereldwijde vechtkunst.

De invloed van de pioniers van het karate is nog steeds merkbaar in de hedendaagse stijlen en technieken, en hun filosofieën over discipline, karakterontwikkeling en zelfontplooiing blijven een integraal onderdeel van deze vechtkunst.

Karate geschiedenis en oorsprong: De rol van Kara-Te

Om de geschiedenis en oorsprong van karate volledig te begrijpen, moeten we eerst stil staan bij het concept van Kara-Te. Het woord ‘karate’ wordt gevormd door twee Japanse karakters: kara (空), wat ‘leeg’ betekent, en te(手), wat ‘hand’ betekent. Dit idee van ‘lege hand’ symboliseert verschillende aspecten van de vechtkunst.

Enerzijds verwijst het naar de kernfilosofie van karate, die afziet van het gebruik van wapens en zich in plaats daarvan richt op het ontwikkelen van de lichaamskracht en technieken van de beoefenaar. Aan de andere kant vertegenwoordigt dit concept het spirituele aspect van karate, waarbij beoefenaars een kalme, lege geest nastreven.

De geest moet zijn als water. Laat de stroming door je lichaam en geest gaan, als water om obstakels heen stroomt. – Shoshin Nagamine

Het idee van Kara-Te heeft geleid tot de ontwikkeling van vele verschillende karate sub-stijlen, elk met hun eigen unieke technieken en methoden. Deze diversiteit heeft bijgedragen aan de rijke geschiedenis en oorsprong van karate die we vandaag de dag kennen. Enkele van de bekendste karate stijlen zijn:

 • Goju-Ryu
 • Shotokan
 • Wado-Ryu
 • Shito-Ryu

Hoewel elke stijl zijn eigen nuances en specialiteiten heeft, delen ze allemaal de gemeenschappelijke waarden van fysieke, mentale en spirituele discipline die inherent zijn aan Kara-Te.

De rol van Kara-Te als centraal concept in de geschiedenis en oorsprong van karate is terug te zien in de klassieke kata’s. Kata’s zijn vooraf bepaalde bewegingspatronen die de beoefenaar helpt om techniek en vorm te perfectioneren. In veel van deze kata’s wordt speciale nadruk gelegd op snelheid, kracht, ademhaling en concentratie, wat de principes van Kara-Te in de praktijk brengt.

Elke karate stijl heeft zijn eigen specifieke kata’s die beïnvloed zijn door hun geschiedenis, filosofie en technieken. Hieronder volgt een lijst van enkele bekende kata’s die in de verschillende stijlen worden beoefend:

Karate Stijl Bekende Kata’s
Goju-Ryu Sanchin, Seisan, Shisochin
Shotokan Heian Shodan, Tekki Shodan, Kanku Dai
Wado-Ryu Pinan Nidan, Kushanku, Naihanchi
Shito-Ryu Seienchin, Ananku, Jion

Over het algemeen heeft het concept van Kara-Te gediend als een solide fundament voor de ontwikkeling en groei van karate, en blijft het een cruciale rol spelen in zowel de filosofie als de technieken van deze vechtkunst.

De roots van karate: Okinawan tradities

De oorsprong van karate is diep geworteld in de rijke cultuur en tradities van Okinawa, een eiland in Japan. Okinawa speelde een cruciale rol in de vorming van deze unieke vechtkunst door zijn unieke mix van inheemse en buitenlandse invloeden, waarvan sommige kunnen worden herleid tot Chinese Kempo.

Hoe Okinawa de vechtkunst vormgaf

Okinawa stond bekend om zijn krijgskunst tradities en was een smeltkroes van vechtkunsten uit verschillende landen. Het eiland diende als een belangrijk handelscentrum tussen China en Japan, wat resulteerde in een uitwisseling van culturele en krijgskunst invloeden. De vechtkunstmeesters van Okinawa ontwikkelden hun vaardigheden verder door het combineren en aanpassen van verschillende technieken die zij leerden van andere krijgers, wat uiteindelijk leidde tot het ontstaan van karate als een aparte vechtkunst.

Deze vroege vorm van karate, bekend als Toudi (Chinese hand), werd later verder ontwikkeld en aangepast om meer nadruk te leggen op het gebruik van inheemse Okinawan wapens en technieken. Tegenwoordig wordt Okinawan karate gekenmerkt door zijn sterke nadruk op kata (voorgeschreven reeksen van technieken) en bunkai (de praktische toepassing van deze technieken), evenals een focus op lichaamsmechanica en uithoudingsvermogen. Deze unieke benadering van de vechtkunst blijft een belangrijke bijdrage leveren aan de wereldwijde populariteit en erkenning van karate.

FAQ

Wanneer is karate uitgevonden?

De exacte oorsprong en uitvinding van karate blijft een mysterie. Het is aannemelijk dat de ontwikkeling van karate in de 15e-16e eeuw begon op het Japanse eiland Okinawa en werd beïnvloed door Chinese Kempo en andere vechtkunsten uit de regio.

Wat is de invloed van Chinese Kempo op karate?

Chinese Kempo heeft een grote rol gespeeld in het vormen en ontwikkelen van karate. Culturele uitwisseling tussen China en Okinawa leidde tot de integratie van verschillende concepten en technieken uit kempo in de vroege vormen van karate. Dit resulteerde in de verrijking en diversifiëring van de vechtsport.

Wanneer werd karate voor het eerst gedocumenteerd?

Karate werd voor het eerst officieel gedocumenteerd in de 17e eeuw op Okinawa, waar het al enkele eeuwen in ontwikkeling was. Vanaf dat moment begon de verspreiding van karate naar andere delen van Japan en uiteindelijk de wereld.

Wie wordt beschouwd als de vader van het moderne karate?

Gichin Funakoshi wordt gezien als de vader van modern karate. Hij was een pionier in de verspreiding van karate naar het vasteland van Japan en heeft een grote rol gespeeld in het promoten en onderwijzen van de vechtsport in de 20e eeuw. Zijn invloed heeft geleid tot de ontwikkeling en popularisering van karate zoals we het vandaag kennen.

Wat is de betekenis van ‘Kara-Te’?

“Kara-Te” betekent letterlijk “lege hand” in het Japans. Het verwijst naar de filosofie en de technieken van karate, waarbij men leert zichzelf te verdedigen zonder het gebruik van wapens. De term symboliseert zowel de strijdvaardigheid als de fysieke en mentale discipline die centraal staat in de beoefening van karate.

Wat onderscheidt Okinawan karate van andere vechtsporten en -kunsten?

Okinawan karate wordt gekenmerkt door zowel zijn rijke historische context als specifieke stijl en technieken. Okinawa kent een diepe traditie van vechtkunsten, mede door zijn geografische ligging en de invloed van omliggende culturen. De unieke elementen van Okinawan karate worden gevormd door een combinatie van lokale tradities en invloeden van verschillende bronnen, zoals Chinese Kempo.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.