...
Ga naar de inhoud

Karate Enschede

OKINAWA SHORIN RYU


De bakermat van Karate!

Onze karate vereniging in Enschede houdt zich bezig met de studie van Okinawa Shorin Ryu Karatedo stijl. Dit is een eeuwenoude krijgskunst afkomstig van het eiland Okinawa, de bakermat van alle Karatestijlen ter wereld.

Kenmerken

Okinawa Shorin Ryu Karate is een stijl van Okinawan Karate (Shuri-te) afkomstig uit Soken “Bushi” Matsumura. Shorin Ryu Karate is een oude karatevorm die vooral herkenbaar is aan het snelle ontwijken van tegemoetkomende aanvallen en de directe tegenaanvallen met behulp van stoot en traptechnieken, dit met een hogere en meer natuurlijke houding dan vele andere karate stijlen.

Stijl

Shorin Ryu is een krijgskunst die gebruik maakt van een verscheidenheid aan technieken, waaronder stoten, trappen, blokken, vitale puntstoten, worpen, gewrichtssloten en botten breken. De Shorin Ryu karatepraktijk is onderverdeeld in drie aspecten: Kihon (basics), Kata (vormen) en de nadruk ligt vooral op Kata Kumi Waza en Bunkai (toepassing van kata in een gevecht).

Er wordt getraind op de intrinsieke beheersing van lichaamsdynamiek om hiermee fantastische hoeveelheden snelheid en kracht te genereren op het juiste moment, dat is ook wat Shorin Ryu Karate echt onderscheidt van andere stijlen.

Okinawa Shorin Ryu is louter defensief. Er wordt praktisch niet getraind op het geven van een eerste aanval. Okinawa Shorin Ryu Karate is een zeer realistische zelfverdediging veelal op lijf aan lijf afstand. Binnen Okinawa Shorin Ryu Karatedo ligt de nadruk op effectieve technieken en gaat het niet om punten scoren, maar om de tegenstander zo snel als mogelijk uit te schakelen. Dus ook korte afstandslagen, take-downs, klemmen, vegen etc. Bij Okinawa Shorin Ryu Karate nemen krachttraining (hojo undo), hardingsoefeningen, makiwaratraining, pushing hands (kakie) een veel belangrijker plaats in.

Zelfs in de nieuwe wereld van vandaag blijven de ‘Old Okinawan Training Methods’ nog steeds bestaan als een van de snelste en krachtigste krijgskunsten in de geschiedenis …. SHORIN RYU KARATE!

LOCATIE ENSCHEDE

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.