...
Ga naar de inhoud

Okinawa Shorin Ryu

OKINAWA SHORIN RYU

De bakermat van Karate!

Onze karate club in Enschede traint Okinawa Shorin Ryu Karate. Graag leggen wij het verschil uit tussen Okinawa Shorin Ryu Karatedo en modern Japans karate.

Verschil met Japans Karate

Okinawa Traditioneel Karatedo heeft een eigen cultuur en zeer rijke historie/traditie. Japan is pas in 1922 gedeeltelijk aanraking gekomen met de inheemse krijgskunst van Okinawa. In Japan is het toen vermengt met hun eigen krijgsachtergrond en sportinvloeden deden hun intrede. Hierdoor zijn verschillen ontstaan tussen het Japans en Okinawaans Karate. Enkele opvallende verschillen zijn de hoge standen, binnen het Okinawa Karate zie je overwegend hoge natuurlijke standen. De reden hiervoor is dat deze standen praktisch toepasbaar zijn in zelfverdediging. Het kost weinig moeite om deze standen snel aan te nemen vanuit je algemene dagelijkse bewegingen.

Het “waarom”wordt meer benadrukt dan het “hoe”

Het “waarom”wordt meer benadrukt dan het “hoe”
Daar waar binnen Japans Karate-onderricht zeer gedetailleerd benadrukt wordt: hoe je je voet moet plaatsen, op welke wijze je je heup beweegt en hoe je je gewicht moet verplaatsen, zal een Okinawa Karateleraar je eerder herinneren aan de bedoeling van de Karatebewegingen (bunkai).

Karate is op Okinawa eerder een levenstijl dan een sport. Japanners hebben veel kata technieken veranderd omdat het er mooier uitziet op katatoernooien. Ook kumitetechnieken zijn verandert met de bedoeling dat men dan meer punten scoort in een wedstrijdmatch. Tegenwoordig wordt er op Okinawa uiteraard ook aan competitie gedaan, maar het is hier veel meer een bijzaak.

Lichaamsenergie explosief los kunnen laten
voorbeeeld van bunkai met een Bo. In Japans Karate geef je een Karatetechniek met “kime” door je spieren op het laatste moment van de techniek aan te spannen. Binnen Okinawa Karate is het met chinkuchi waardoor je met een schokgolf effect al je energie in het lichaam van tegenstander kan verplaatsen. Om dit te bereiken moet je al je lichaamsenergie explosief los kunnen laten.
Okinawa Karate wordt op kleinere schaal het liefst individueel overgedragen. Onderricht aan grote groepen is daar wat minder gebruikelijk dan bij het japanse Karate. Om bewegingen duidelijk te maken aan grote groepen en de nadruk op punten scoren in competitie, zijn de Japanse Karatetechnieken “groter” geworden. In veel Okinawaanse dojo kun je maximaal 15 Karate-ka’s kwijt.

Directere verbinding tussen Kata en oefenstof

Okinawa Traditioneel Karatedo is een logisch systeem waarvan Kata de essentie vormt. Er is echter in tegenstelling tot Japans Karate een veel directere verbinding tussen Kata en de rest van de oefenstof. Bij Okinawa Karate is het onderdeel: Kata Kumi Waza ( kata met tegenstanders en niet te verwarren met bunkai) belangrijk. De zin en betekenis van de katavorm wordt hierdoor al direct duidelijk gemaakt aan de beoefenaar. De bewegingen zijn natuurlijker en eenvoudiger. Hierdoor zijn ze veel praktischer en makkelijker te leren. Ze lijden ook minder snel tot overbelastingsblessures omdat er nauwelijks atletische bewegingen in voorkomen ( minder hoge trappen of diepe standen).

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.